Historisch belang

Zeedorpenlandschap: Al van oudsher kapte men in de duinen struiken, spitte zoden en plaggen uit voor bemestings-doeleinden en sneden helm om daarvan touw te maken. Schapen en geiten, soms een koe, werden gehouden. De mest werd zorgvuldig op de akkers en in de tuintjes benut, die werden aangelegd in de duinvalleien die toen nog veel natter waren dan nu. Door betreding van mens en dier werd ook de bodem beïnvloed. Door al deze handelingen veranderde de duinen van samenstelling. Hierdoor kreeg men een nieuwe soorten planten in de duinen. Het blijkt dat een aantal soorten planten sterk gebonden zijn aan de duinen in de omgeving van zeedorpen. Met name zijn dat bijzondere soorten als oorsilene, kegelsilene, nachtsilene en wondklaver. (bron IVN)